Το θερμοκήπιό μας βρίσκεται στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ με σύγχρονα υαλόφρακτα θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες.