ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Close

Euphorbia trigona rubra 20εκ

Κωδικός προϊόντος: 0371
Close

Cereus 26εκ

Κωδικός προϊόντος: 0132
Close

Cereus 24εκ

Κωδικός προϊόντος: 0131
Close

Cereus 21εκ

Κωδικός προϊόντος: 0130
Close

Echinocactus grusoni 25εκ

Close

Ferocactus stainessi 35εκ

Κωδικός προϊόντος: 0326
Close

Ferocactus horridus 30εκ

Κωδικός προϊόντος: 0323
Close

Ferocactus histrix 25εκ

Κωδικός προϊόντος: 0322
Close

Ferocactus glauscens 25εκ

Κωδικός προϊόντος: 0321
Close

Ferocactus horridus 25εκ

Κωδικός προϊόντος: 0320
Close

Euphorbia acuarensis 21εκ

Κωδικός προϊόντος: 0385
Close

Euphorbia erythrea variegata 24εκ

Κωδικός προϊόντος: 0376